تعیین دامنه و فاز سیستم جرم و فنر دو درجه آزادی در نرم افزار انسیس (ansys)

در این آموزش از نرم افزار المان محدود انسیس قصد داریم دامنه و فاز سیستم جرم و فنر دو درجه آزادی را در نرم افزار ANSYS تعیین کنیم.

مدرس: معین جولایی

 • 0(0)

درباره این دوره

در این آموزش میخواهیم با چگونگی تعیین دامنه و فاز سیستم جرم و فنر دو درجه آزادی در نرم افزار انسیس (ansys)آشنا شویم. این تحلیل یک تحلیل ارتعاشی است و آشنایی با مفاهیم کنترل ارتعاشات, استاتیک و دینامیک برای فراگیری این دوره ضروری میباشد. مفاهیم این دوره در سیستم های کنترل دینامیکی کاربرد دارد. این سیستم, مدل بسیار ساده شده و آزمایشگاهی ای از سیستم هایی مانند تعلیق و کمک فنر خودرو میباشد. از مهم ترین مطالب مطرح شده در این دوره میتوان به مدلسازی سیستم دو درجه آزادی جرم و فنر, آشنایی با اعمال ضریب سختی و ضریب میرایی فنر, آشنایی با تحلیل هارمونیک یک سیستم دو درجه آزادی و رسم نمودار جابجایی بر حسب فرکانس های سیستم اشاره کرد. همچنین شما در این دوره با چگونگی ایجاد و استفاده از المان فنر و المان جرم نیز آشنا خواهید شد.

 • ارزش آموزشرایگان
 • سطح مهارت مقدماتی
 • آموزش گام به گام
 • آزمون
 • محتوای آموزشی برجسته
 • پشتیبانی مدرس
 • تدریس توسط استاد صنعتی
 • تعیین دامنه و فاز سیستم جرم و فنر دو درجه آزادی
 • تعیین دامنه و فاز سیستم جرم و فنر دو درجه آزادی
بیوگرافی مدرس
از نگاه شما

ارزش خرید نسبت به قیمت

توانایی انتقال مطلب

میزان کاربردی بودن آموزش

کامل و جامع بودن مطالب

0 نفر از خریداران
پیشنهادخرید داده اند

برای دیدن پرسش ها باید دوره را شروع کرده باشید

ارسال نظرات شما

برای ثبت نظر باید این دوره را گذرانده باشید

دیگر دوره های معین جولایی
نحوه تحلیل تنش اعضای خرپای سه بعدی در نرم افزار آباکوس
معین جولایی
 • 0(0)
2,500 تومان
بررسی تمرکز تنش در تیر یک پله با سطح مقطع دایره‌ای بر اثر اعمال بار متمرکز عرضی در آباکوس
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
رسم تیر یک سر گیردار در آباکوس و استخراج خیز و تنش ایجاد شده بر اثر اعمال فشار عرضی
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
بررسی تمرکز تنش در دو سر یک شکاف بیضی شکل در یک سازه سه بعدی
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان