دانشگاهی

fsdfgsdf2

aaaaaaa
بررسی ظرفیت تحمل شکست فونداسیون در نرم افزار المان محدود آباکوس
در این آموزش, با استفاده از نرم افزار آباکوس, ظرفیت تحمل شکست فونداسیون را بررسی خواهیم کرد. هدف از این بررسی به دست آوردن تنش ها و جا به جایی ها است. برای فراگیری مفاهیم این دوره لازم است به دروس استاتیک و مقاومت مصالح مسلط باشید. دانشجویان عمران عمده مخاطبان این آموزش میباشند. زیرا کاربرد مفاهیم این دوره در ساختمان سازی و فونداسیون و پی ساختمان ها میباشد. مدل سازی و تعیین خواص بتون از مهم ترین نکات مطرح شده در این آموزش است.
معین جولایی
  • 4(2)
5,000 تومان
شروع دوره

مهندسی به کمک کامپیوتر

دانشگاهی

طراحی

طراحی به کمک کامپیوتر

کسب و کار

دانش راهی برای بهبود زندگی نیست،
دانش خود زندگی است.

aaa
آموزش هدفمند
آموزش های موضوعی و جامع از متخصصان عاشق تدریس
یادگیری نامحدود
یادگیری تعاملی بین دستگاه های هوشمند
سرمایه گذاری مفید
صرفه جویی در زمان و هزینه با یادگیری مهارت های کاربردی به صورت آنلاین