دانشگاهی

fsdfgsdf2

آشنایی با مدلسازی دمپینگ سازه ای معادل در نرم افزار انسیس
در این آموزش با چگونگی استفاده و مدلسازی دمپینگ سازه ای معادل در تحلیل سیستم جرم و فنر در نرم افزار انسیس آشنا خواهیم شد. هدف از این کار, نمایش جابجایی سیستم بر حسب دامنه و فاز میباشد. آشنایی با مفاهیم کنترل ارتعاشات, استاتیک, مقاومت مصالح و دینامیک برای فراگیری این دوره ضروری میباشد. آشنایی با تحلیل هارمونیک یک سیستم جرم و فنر از مهم ترین بخش های این آموزش میباشد. هدف از این دوره تاثیر وجود دمپر در سازه میباشد. از این رو به مقایسه سازه دمپر دار و بدون دمپر میپردازیم. این دوره در واقع مدل ساده شده ای از سیستم تعلیق خودرو میباشد.
حمید رضا دانشور
  • 0(0)
رایگان
شروع دوره

مهندسی به کمک کامپیوتر

دانشگاهی

طراحی

طراحی به کمک کامپیوتر

کسب و کار

دانش راهی برای بهبود زندگی نیست،
دانش خود زندگی است.

aaa
آموزش هدفمند
آموزش های موضوعی و جامع از متخصصان عاشق تدریس
یادگیری نامحدود
یادگیری تعاملی بین دستگاه های هوشمند
سرمایه گذاری مفید
صرفه جویی در زمان و هزینه با یادگیری مهارت های کاربردی به صورت آنلاین