دانشگاهی

fsdfgsdf2

aaaaaaa
بررسی ظرفیت تحمل شکست فونداسیون در نرم افزار المان محدود آباکوس
در این آموزش, با استفاده از نرم افزار آباکوس, ظرفیت تحمل شکست فونداسیون را بررسی خواهیم کرد. هدف از این بررسی به دست آوردن تنش ها و جا به جایی ها است. برای فراگیری مفاهیم این دوره لازم است به دروس استاتیک و مقاومت مصالح مسلط باشید. دانشجویان عمران عمده مخاطبان این آموزش میباشند. زیرا کاربرد مفاهیم این دوره در ساختمان سازی و فونداسیون و پی ساختمان ها میباشد. مدل سازی و تعیین خواص بتون از مهم ترین نکات مطرح شده در این آموزش است.
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
شروع دوره
مکانیک
aaaaaaa
بررسی ظرفیت تحمل شکست فونداسیون در نرم افزار المان محدود آباکوس
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
aaaaaaa
شبیه‌سازی فرآیند اتوفرتاژ و تنش پسماند در ماده سخت‌شونده در نرم افزار آباکوس
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
aaaaaaa
مدلسازی و شبیه سازی یک دومینو برای تحلیل و آنالیز تنش های موجود
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
aaaaaaa
آنالیز ارتعاش سیم ویولن تحت کوک ثابت
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
هوافضا
aaaaaaa
بررسی ظرفیت تحمل شکست فونداسیون در نرم افزار المان محدود آباکوس
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
aaaaaaa
شبیه‌سازی فرآیند اتوفرتاژ و تنش پسماند در ماده سخت‌شونده در نرم افزار آباکوس
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
aaaaaaa
مدلسازی و شبیه سازی یک دومینو برای تحلیل و آنالیز تنش های موجود
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
aaaaaaa
آنالیز ارتعاش سیم ویولن تحت کوک ثابت
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
عمران
aaaaaaa
بررسی ظرفیت تحمل شکست فونداسیون در نرم افزار المان محدود آباکوس
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
aaaaaaa
شبیه‌سازی فرآیند اتوفرتاژ و تنش پسماند در ماده سخت‌شونده در نرم افزار آباکوس
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
aaaaaaa
مدلسازی و شبیه سازی یک دومینو برای تحلیل و آنالیز تنش های موجود
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان
aaaaaaa
آنالیز ارتعاش سیم ویولن تحت کوک ثابت
معین جولایی
 • 0(0)
رایگان

مهندسی به کمک کامپیوتر

دانشگاهی

طراحی

طراحی به کمک کامپیوتر

کسب و کار

دانش راهی برای بهبود زندگی نیست،
دانش خود زندگی است.

aaa
آموزش هدفمند
آموزش های موضوعی و جامع از متخصصان عاشق تدریس
یادگیری نامحدود
یادگیری تعاملی بین دستگاه های هوشمند
سرمایه گذاری مفید
صرفه جویی در زمان و هزینه با یادگیری مهارت های کاربردی به صورت آنلاین