مهندسی به کمک کامپیوتر

بسته به نوع پروژه و مسئولیت‌های تنفیذی به فرد یا شرکت انجام دهنده، باید قرارداد متناسب با آن پروژه تنظیم شود. در ادامه کار در برخی موارد ممکن است بندهای کافی و نیز ممکن است قوانین محدود کننده‌ای را برای هر دو طرف قرارداد بوجود آورد. البته این نیازمند آن است تا هر دو طرف قرارداد تیم حقوقی قوی و مشرف به کار را با خود داشته باشند که عملاً بسیار پر هزینه است.

آشنایی با مدلسازی دمپینگ سازه ای معادل در نرم افزار انسیس
در این آموزش با چگونگی استفاده و مدلسازی دمپینگ سازه ای معادل در تحلیل سیستم جرم و فنر در نرم افزار انسیس آشنا خواهیم شد. هدف از این کار, نمایش جابجایی سیستم بر حسب دامنه و فاز میباشد. آشنایی با مفاهیم کنترل ارتعاشات, استاتیک, مقاومت مصالح و دینامیک برای فراگیری این دوره ضروری میباشد. آشنایی با تحلیل هارمونیک یک سیستم جرم و فنر از مهم ترین بخش های این آموزش میباشد. هدف از این دوره تاثیر وجود دمپر در سازه میباشد. از این رو به مقایسه سازه دمپر دار و بدون دمپر میپردازیم. این دوره در واقع مدل ساده شده ای از سیستم تعلیق خودرو میباشد.
حمید رضا دانشور
  • 0(0)
رایگان
شروع دوره

مهندسی به کمک کامپیوتر

دانشگاهی

طراحی

طراحی به کمک کامپیوتر

کسب و کار

دانش راهی برای بهبود زندگی نیست،
دانش خود زندگی است.

aaa
آموزش هدفمند
آموزش های موضوعی و جامع از متخصصان عاشق تدریس
یادگیری نامحدود
یادگیری تعاملی بین دستگاه های هوشمند
سرمایه گذاری مفید
صرفه جویی در زمان و هزینه با یادگیری مهارت های کاربردی به صورت آنلاین